Facebook-utbildning

Varje månad är det 2,38 miljarder människor som använder Facebook världen över – och enligt en undersökning från Marketing Land spenderar en genomsnittlig person i USA hela 38 minuter på plattformen varje dag. Med Facebook och Instagrams stora användarbas återfinns här personer i alla målgrupper, och därför är det kanske inte så konstigt att det i skrivande stund finns fler än 7 miljoner annonsörer som konkurrerar om att få synas här. För att stå ut i den tuffa konkurrensen och få avkastning på er investering krävs kunskap, och därför har vi på Anegy tagit fram en grundläggande Facebook-kurs som ger er förutsättningarna att lyckas med er Facebook-annonsering helt på egen hand.

Om Anegys Facebook-utbildning

Kursen riktar sig dels till dig som arbetar operativt, dels till dig som beställare av Facebook-annonsering. Många av våra deltagare sköter Facebook-annonseringen inhouse själva utan att det är deras huvudsakliga syssla, och andra arbetar som beställare. Gemensamt är att de vill få mer kunskap kring Facebook-annonsering för att kunna göra ett ännu bättre arbete och se bättre resultat.

Det finns två olika varianter av Anegys Facebook-kurs, en som är något mer omfattande och fördelad på fem olika tillfällen à 2 timmar, och en heldagskurs. Ni väljer själva vilken typ som passar er bäst.

I slutet av kursen erhålls ett personligt diplom på avklarad utbildning. 

Kursens innehåll

Del 1: Introduktion till Facebook-annonsering

Under den första delen kommer ni att få grundläggande teoretisk kunskap kring hur Facebook och Instagram fungerar som annonseringskanaler. Detta inkluderar bl.a. Facebook och Instagrams targeting-möjligheter att rikta sig till olika målgrupper, plattformarnas styrkor och svagheter, vad som särskiljer dem åt, och hur de kan ses som komplement till andra kanaler som ni arbetar med i er marknadsmix.

Del 2: Kampanjuppsättning

Med en övergripande förståelse för hur Facebook och Instagram fungerar på ett teoretiskt plan, tar vi i den andra delen ett handfast grepp kring den faktiska kampanjuppsättningen.  Först och främst kommer du lära dig att säkerställa vad som krävs att få på plats innan du börjar annonsera för att kunna mäta, följa upp och optimera resultatet av din annonsering. Därefter kommer fokus ligga på den praktiska uppsättningen av kampanjer, målgrupper (ad sets) och annonser i verktyget Facebook Ads Manager.

Del 3: Annonser & annonsformat

Copywriting, annonsformat, och framtagande av grafiskt material för Facebook och Instagram är något som är så komplext att det kan dedikeras en egen utbildning. Därför har vi valt att fokusera på de vanligaste annonsformaten på Facebook och hur de kan användas, samt ge konkreta tips kring best practices när det gäller att skriva annonser och producera bild- och videomaterial i annonseringssyfte.

Del 4: Grundläggande optimering, resultat och uppföljning

Kanske den största fördelen med digital annonsering är att du kan mäta avkastningen på varje investerad krona och fatta datadrivna beslut. Att ha kunskap kring hur man följer upp resultatet och tar action på insamlad data är avgörande för hur din annonsering kommer att prestera. Därför kommer du i den här delen få lära dig mer om vilka KPI:er och metrics som är mest intressanta att titta på utifrån din målsättning, hur du tolkar dessa, och sedan optimerar på ett korrekt sätt utifrån insamlad datan.

Del 5: Sammanfattning och frågor

Den sista delen av Facebook-kursen är till för att sammanfatta allt som vi hunnit gå igenom under tidigare moment. Förhoppningsvis har du hunnit applicera dina nyvunna kunskaper på er egen Facebook-annonsering, och gissningsvis är det flera frågor som dykt upp under arbetets gång som du nu har chans att ställa och få besvarade.

Efter avslutad Facebook-kurs är målet att du ska ha:

  • Övergripande kunskap för hur Facebook och Instagram fungerar som annonseringskanaler.
  • Kunskap kring hur du praktiskt går tillväga för att skapa relevant anpassade målgrupper, och sätta upp en lämplig kampanjstruktur med kampanjer, annonser och ad sets i Facebook Ads Manager.
  • Kunskap kring Facebook och Instagrams vanligaste annonsformat och hur de kan användas på bästa sätt utifrån ditt/dina mål.
  • Kunskap kring best practices för att skriva copy och ta fram bild och video-material till Facebook- och Instagram-annonser.
  • Kunskap kring hur du på ett systematiskt sätt går tillväga för att optimera din Facebook-annonsering utifrån relevanta KPI:er och metrics för att uppnå ditt/dina annonseringsmål.

Personligt diplom

Alla som har närvarat på utbildningen erhåller ett personligt diplom som bevis på avklarad utbildning.

Anmälan

Intresserad av att gå kursen? Hör av dig så berättar vi mer.

Vad andra tycker om utbildningen:

Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Alla ombokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt. Ombokning kan ske senast 30 dagar innan kursstart utan kostnad. Vid ombokning 29-14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 25% av kursavgiften. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 50% av kursavgiften. Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.