SEO – Sökmotoroptimering

Vad är SEO?

SEO står för sökmotoroptimering och syftar till arbetet för att skapa optimala förutsättningar på webbplatsen, så att ett företag kan synas i det organiska sökresultatet på relevanta sökord. 

Varför ska man jobba med SEO?

Alla använder Google
Varje dag sker över 55 miljoner sökningar på Google i Sverige. Som företag är det därför viktigare än någonsin att synas högt upp i sökresultat på relevanta sökningar för att möta kundernas behov. Det är här SEO kommer in i bilden. 

Löpande avkastning
Genom att arbeta med organiskt innehåll som rankar högt, kommer ni på lång sikt ha en stabil ström med trafik utan att vara beroende av att löpande behöva spendera pengar. En organisk topplacering tilldelas därmed inte den som har högst budget, utan den webbsida som kan leverera det mest kvalitativa och relevanta innehållet. 

Mest konverterande trafikkällan
Organiskt sök är även den en av de mest konverterande och lönsamma trafikkällorna, eftersom vi möter ett behov som redan finns – utan att spendera pengar på annonser. SEO är med andra ord en långsiktig marknadsföringsinvestering med otrolig ROI potential – både nu och många år framåt!

Hur fungerar SEO?

SEO består av två delar, dels optimering av er webbplats (On-page SEO) samt arbetet med att bygga länkar (Off-page SEO). 

On-page SEO innebär att man optimerar webbplatsens struktur, navigering, URL:er, interna länkar, innehåll och bilder för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för sökmotorer och besökare att ta del av ert innehåll. 

Off page SEO syftar till arbetet med SEO som sker utanför er webbplats för att stärka er domän. Här pratar man oftast om inlänkar från andra domäner till ens egen webbsida. Inlänkar fungerar som referenser och berättar för sökmotorer att andra värdesätter och rekommenderar er webbplats, vilket ger er mer auktoritet och trovärdighet. Ju fler länkar som kommer från andra domäner desto starkare blir er sida.

Hur jobbar vi med SEO?

Vi på Anegy utgår alltid från ert företags förutsättningar och behov – både nu och framåt. Med avstamp i data hjälper vi er analyserar er befintliga organiska trafik, era tekniska förutsättningar och ert befintliga innehåll på webbplatsen, för att i nästa skede rekommendera potentiella förbättringsområden med hänsyn till era övergripande digitala mål. 

Med hjälp av en övergripande sökordsanalys tar vi sedan fram noga utvalda sökord och skapar en övergripande SEO-plan för att kunna genomföra en effektiv sökmotoroptimering, och uppföljning av arbetet som gjorts. Så att både ni och vi ska kunna se en tydlig effekt innan och efter optimering.

Varje kund är unik, men slutmålet är det samma – vi hjälper er med er SEO så ni kan förbättra er placering i Googles sökresultat!

Vi har bl.a. hjälp företag med:

  • Initial SEO-audit
  • Konkurrentanalys
  • Teknisk analys
  • SEO-strategi
  • Sökordsanalys
  • Outreach (länkbygge)
  • Copywriting
  • Löpande operativt SEO-stöd
  • Rapportering och uppföljning

Vanliga frågor

Svar: On-page SEO syftar till de optimeringsinsatser man gör på sin webbplats kopplat till innehåll, teknik och prestanda. Off-page SEO syftar till länkanskaffning, det vill säga att få refererande domäner att länka till ens webbplats.

Svar: Eftersom besökare i sökmotorer är på jakt efter något är organisk trafik en av de absolut mest konverterande trafikkällorna, som dessutom ej är bunden till ett löpande tillskott av mediabudget. En optimeringsinsats kan med andra ord generera löpande trafik under en lång tid framöver för verksamheten.

Svar: Nej, och faktum är att ingen seriös SEO-byrå bör ge den typen av garanti. För likt ett maraton så är man inte ensam i loppet om att knipa en första placering. Likaså kan förutsättningarn skifta kraftigt mellan alla spelare. Eftersom placeringarna är förtjänta och inte köpta kan man aldrig garantera en viss placering. Google utvärderar ständigt ens relevans, kvalitet och prestanda för att erbjuda sina besökare det bästa möjliga förslaget i sökresultatet. Som SEO-specialist arbetar vi kontinuerligt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att en webbsida ska ranka så bra som möjligt på relevanta sökord.

Svar: Vi optimerar främst mot Google då de har störst marknadsandel i Sverige, men våra SEO-specialister har möjlighet att optimera mot andra sökmotorer om det skulle vara mer aktuellt för er verksamhet.

Svar: Alla våra tjänster utgår från ett timarvode, likaså arbetet med SEO. Vi erbjuder olika tjänster inom SEO, från SEO copy till länkbygge, så beroende på vad inom SEO vi tar oss ann kommer du få en estimerad tidsåtgång och ett pris därefter. Varmt välkommen att höra av dig om du önskar få en offert!

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.