Digital analys

Vad är digital analys?

Digital analys, eller webbanalys som det också kallas, är i grund och botten analys av dina digitala kanaler och egna webb. En digital analytiker arbetar med allt från att sätta upp mätning på en hemsida eller app, till kampanjanalys, konverteringsoptimering. rapportering och datavisualisering. Digital analys är därmed mycket brett och innefattar många olika specialistroller i branschen. 

Varför ska man jobba med digital analys?

Att jobba med digital analys är att jobba smartare med sina digitala kanaler. En digital analytiker hjälper dig att säkerställa korrekt mätning och datahämtning, utvärdera datan du samlar in och omvandlar dem till insikter så du sedan kan fatta datadrivna beslut. Digital analys hjälper dig att förstå dina besökare och deras beteenden bättre, så att du sedan kan optimera dina digitala insatser med förbättrat resultat.  

Hur fungerar digital analys?

Digital analys utgår från insamling och lagring av data. För detta finns det olika system och tjänster. För webbdata är de vanligaste Google Analytics och Google Tag Manager, eller Adobe Analytics och Adobe Dynamic Tag Management. Med taggningstjänsterna kan du styra vilken data som ska samlas in, för att sedan välja vilka plattformar datan ska delas med och sparas. Du kan med andra ord välja att exempelvis dela besöksdata på din hemsida med exempelvis Facebook till dina kampanjer. 

För visualisering av data och uppsättning av dashboards finns det flera populära tjänster, som exempelvis Google Data Studio, Klipfolio och Tableau. Då kopplar du din datakälla med direktkoppling eller genom tredjepartsverktyg som Supermetrics. 

Hur jobbar vi med digital analys?

Våra digitala analytiker stöttar er där ni har behov av förstärkning i ert digitala analysarbete. Från implementering av tracking så ni kan följa upp resultatet av era digitala kampanjer, till hjälp att tillgängliggöra data för att anamma ett mer datadrivet arbetssätt i er organisation. Utifrån er data, hjälper vi er att konkretisera åtgärder för ett enklare beslutsfattande. 

Behoven är varierade, och vår kompetensbank likaså. Vi hjälper er med digital analys där ni behöver stöttning, från punktinsats till löpande analys med bland annat: 

 • Digital audit, nulägesanalys av dina medier
 • Utvärdera nuvarande mätning
 • Sätta mål och KPI:er för dina digitala medier
 • Implementera analyssystem (som ex. GTM, GA, Hotjar, Fullstory)
 • Sätta upp mätplan och implementera eller kravställa tracking
 • Utbildning och upplärning inom digital analys
 • Konverteringsoptimering och A/B-testning
 • Målgrupps- och beteendeanalys
 • Analys av flöden och kundresor
 • Prestandaanalys, UX-tester och buggtestning
 • Kravställa mot tredje part
 • Löpande analys och support

Vanliga frågor

Svar: Kostnaden för digital analys varierar såklart beroende på vad du behöver för hjälp. För implementering av tracking talar vi normalt om minst 10 timmar och en kostnad från ca 13 000 kronor. Behöver du istället ha hjälp med att ta fram en dashboard varierar kostnaden baserat på omfattningen samt hur många datakällor du vill att den ska inkludera. Även här brukar vi räkna med minst 10 timmar. Självklart kan du även anlita oss till mindre uppdrag eller hjälp med löpande analys eller konverteringsoptimering. Ha i åtanke att en förutsättning för att arbeta med A/B-testning är att du får in tillräckligt stor mängd trafik. Hör av dig så räknar vi på kostnaden för ditt projekt!

Svar: Det första du ska börja med är att se över insamling och lagring av data. Redan här kan du ta hjälp av en konsult. Om du inte har analyssystem implementerat för din hemsida så är det steg ett. Google Analytics kan du exempelvis implementera med Google Tag Manager (som är best practice). Om du redan har analys- och trackingsystem på plats så behöver du säkerställa att du får in korrekt data (exempelvis filtrera bort intern trafik och bottrafik, se över trafikkällor, nuvarande events etc). När du har gjort det kan du börja finjustera med att exempelvis se över konverteringsspårning och sätta upp mål och skräddarsydda rapporter. Du kan även implementera ytterligare analyssystem som exempelvis Hotjar för fördjupad beteendeanalys med heatmaps och recordings.

Svar: Det viktigaste för oss i våra uppdrag är att kunden ska äga datan och därmed även bli oberoende. Att ta hjälp med digital analys innebär inte heller att bygga upp ett bundet konsultåtagande. Vi har tvärtom genomfört flera projekt där vi utbildar kunden, kravställer mot andra parter och hjälper kunden att ta ägarskap över sin digitala analys. Vi arbetar alltid transparent och serviceorienterat för att hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Vad är alternativet? Ta hem kunskapen och affären genom intern utbildning eller rekrytering av digital analytiker eller specialist med analytisk spetskompetens.

Svar: Så roligt, det låter som ett smart drag! Du är varmt välkommen att maila magnus.clarenbring@anegy.se, så tar vi en fortsatt dialog på hur vi kan hjälpa dig.

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.