Integritetspolicy och GDPR

Vi värnar om din integritet på nätet

På den här sidan hittar du vår integritetspolicy. Här beskriver vi ingående hur och när dina personuppgifter behandlas, vad dina personuppgifter används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, på vilken rättslig grund behandlingen görs samt hur du som privatperson kan tillvarata dina rättigheter. Vi förklarar också hur vi jobbar för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Bakgrund

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 är alla verksamheter idag förpliktade att följa särskilda dataskyddsregler vid behandling av personuppgifter. Lagen ställer höga krav på öppenhet och information i samband med behandlingen av personuppgifter. I integritetspolicyn nedan kan du läsa om hur lagen påverkar dig som besöker vår sajt och/eller använder våra tjänster.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

BrandBee ANEGY Online Marketing AB, 559046-7717, Karlavägen 58, 114 43 Stockholm (“Anegy, ”Brandbee Anegy”, ” “vi”, “vår”, “våra” eller “oss”) är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR och med de riktlinjer som beskrivs i denna integritetspolicy. Anegy är leverantör av tjänster inom digital marknadsföring som sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, videolösningar och andra konsulttjänster, vilka benämns som “tjänst”, “tjänsten”, eller “tjänster” i texten på denna sida.

Vårt ansvar

BrandBee ANEGY Online Marketing AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vid frågor om integritets- och dataskydd

Har du frågor gällande våra Allmänna villkor eller om integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss genom skicka ett e-postmeddelande till hello@brandbee.com eller på telefon via 072-439 99 00.

När behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du samtycker till våra allmänna villkor, cookies eller vid ifyllning av formulär där samtycke uttryckligen efterfrågas. Vi sätter alltid det egna samtycket i första rummet, och försöker i möjligaste mån inhämta detta innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse av samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig. 

Vi behandlar dina personuppgifter som du delar med oss när:

 • du använder eller beställer någon av våra tjänster 
 • du besöker www.anegy.se eller någon av våra andra webbplatser och accepterar cookies (läs mer om hur vi använder cookies här)
 • du tar del av våra nyhetsbrev eller liknande utskick 
 • du söker anställning hos oss (genom att exempelvis skicka in ditt CV)
 • du på annat sätt kontaktar, besöker eller delar personuppgifter med oss

Vilka personuppgifter behandlar vi?

På Anegy samlar vi endast in personuppgifter i enlighet med GDPR och annan relevant lagstiftning. Nedan beskriver vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar för dig som är besökare och dig som kund.

För dig som besökare på våra webbplatser

När du besöker www.anegy.se eller någon av våra andra webbplatser behandlas dina personuppgifter. Detta görs främst i syfte att analysera och förstå användarens upplevelse av hemsidan och hur vi kan förbättra innehållet. Uppgifter som du lämnar när du fyller i formulär på någon av våra webbplatser i syfte att komma i kontakt med oss kommer också att behandlas. 

Exempel på uppgifter som behandlas:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats

   

För dig som är kund och besöker våra webbplatser

Vi behandlar information om dig som kund för att kunna fullgöra avtal och andra ingångna förpliktelser. Vi behöver även era personuppgifter för att upprätthålla kommunikation.

De uppgifter som behandlas är:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

I de fall då vi har ett flertal kontaktpersoner hos dig som kund behandlas dessutom personuppgifter om dessa:

 • Namn
 • Titel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Övriga uppgifter som du självmant uppger eller registrerar hos oss

Hur använder vi uppgifterna?

Vårt främsta syfte med att samla in data är att kunna erbjuda dig en anpassad webbupplevelse med förbättrat och mer relevant innehåll. För att åstadkomma detta analyserar vi uppgifter om hur du och andra besökare interagerar med vår webbplats, utifrån de uppgifter som vi erhåller från www.anegy.se. Analysen görs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare. Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du med samtycke lämnat till oss för att sända dig information om Anegy och våra produkter/tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss eller ändra sättet vi kommunicerar med dig på kan du kontakta oss och uppge om och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Var hamnar uppgifterna?

BrandBee ANEGY Online Marketing AB skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part. För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till personuppgiftsbiträden (som antingen har sitt säte inom EU/EES eller på annat sätt är godkända under Dataskyddsförordningen). Vi gör vårt bästa och upprättar personuppgiftsbiträdesavtal där det är erforderligt för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår koncern, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till personuppgiftsbiträden. 

Vi kan i särskilda fall dela personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna. Genom att använda vår webbplats och genom kommunikation med oss samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

BrandBee ANEGY Online Marketing AB behandlar och sparar uppgifter i upp till två år med laglig grund i samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Vissa uppgifter sparas i upp till sju år med stöd i Bokföringslagen (BFL).