LinkedIn-annonsering

Vad är LinkedIn-annonsering?

LinkedIn är den mest använda sociala plattformen för B2B företag när det kommer till annonsering. Företag kan bland annat skapa annonser för att sprida varumärkeskännedomen, jobba med employer branding, rekrytering eller generera leads och öka försäljning.

Varför ska man jobba med LinkedIn-annonsering?

Anledningen till att så många företag väljer LinkedIn är för att det går att vara väldigt specifik i sin segmentering och på så vis nå ut till relevanta och värdefulla personer på företag och industrier ni är intresserade av. Exempelvis går det att komma i kontakt med beslutsfattare hos olika företag ni ser som potentiella kunder genom att specificera en jobbtitel och företag när ni väljer målgrupp. 

Hur fungerar LinkedIn-annonsering?

Till skillnad från plattformar såsom Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter där innehållet i större grad kan ha en informell och lekfull ton, anses LinkedIn ha ett större fokus på det formell och professionella. Trots att LinkedIn-annonsering främst riktar sig till B2B företag så finns det även produkter och tjänster som passar B2C företag såsom utbildningar, kurser, event och liknande. 

LinkedIn erbjuder tre olika annonsformat att välja ifrån:

 • Sponsrade inlägg: Betalda inlägg som visas i nyhetsflödet
 • Sponsrade in-mail: Anpassade meddelanden via LinkedIns meddelandefunktion.
 • Text-annonser: Är mer subtila text-annonser som syns i högerkolumnen. Syftet är att marknadsföra en tjänst eller produkt för att driva leads eller konverteringar.

Hur jobbar vi med LinkedIn-annonsering?

Våra specialister stöttar er där ni behöver extra hjälp, vare sig det är att börja med LinkedIn-annonsering från grunden, skapa nya strategier, innehåll eller optimera era nuvarande kampanjer. Vi kan hjälpa er med löpande operativt arbete eller punktinsatser där ni behöver spetskompetens. Vi börjar alltid med att analysera er nuvarande data och förutsättningar för att på så vis skapa relevanta målgrupper och kampanjer.

Vi stöttar flera företag med LinkedIn-annonsering där vi bland annat gör:

 • Nulägesanalys av er marknadsföring
 • Framställning av strategier
 • Väljer ut korrekt KPI:er som ska följas upp
 • Når ut till er målgrupp
 • Skapar relevant innehåll
 • Skapa kampanjer och struktur i ert konto
 • Löpande optimering av kampanjer
 • Rapportering, utvärdering och uppföljning

Vanliga frågor

Svar: Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för att annonsera på LinkedIn, där bl.a. målgrupp, geografisk inriktning, och tiden på året spelar in. Med det sagt finns det benchmarks för kostnad per klick (CPC), och cost-per-mille (CPM på LinkedIn som kan vara bra att känna till. Enligt Ad Stages rapport för betald media under Q3 2019 är medianen för CPC 3,49 USD, och medianen för CPM 8,23 USD för att annonser på LinkedIn.

Svar: I dagsläget erbjuder LinkedIn sex olika typer av annonsformat:

Single image ad – En vanlig bildannons med aspect ration 1.91:1 (landskapsformat). Förutom bilden adderas beskrivningstext, rubrik och call-to-action (CTA).

Video ads – Kan skapas antingen som landskaps-, square- eller vertikalformat. Till sin video kan man lägga till introtext, rubrik och call to-action (CTA).

Carousel ads – Gör det möjligt att använda mellan 2 och 10 bilder i samma annons. Lägg till introtect, rubrik och CTA. Värt att poängtera är att olika rubriker kan användas för varje bild.

Text ads – Visas högst upp och till höger om nyhetsflödet på desktop. Annonserna har en rubrik, beskrivningstext, och en mindre bild.

InMail – Ett annons som visas som ett meddelande i användares inbox.

Dynamic ads – Det finns flera olika typer av dynamiska annonser, bl.a. för att generera följare till er LinkedIn-sida, och promota jobbannonser.

Svar: Generellt sett lämpar sig LinkedIn-annonsering bäst för B2B-företag som riktar sig till en målgrupp med företagare och/ eller yrkesverksamma. Anledningen är att det går att rikta annonseringen mot bl.a. jobbtitlar, grad av erfarenhet, och specifika yrkesfärdigheter, samt att de flesta är i ett mindset för att på något sätt utveckla sina karriärer. Med det sagt kan det även finnas potential för B2C-företag också. Om ni är osäkra på om LinkedIn är rätt kanal för er kan ni alltid börja med att testa att annonsera för en mindre budget och utvärdera resultaten.

Svar: Fördelen med att arbeta med en byrå är att det redan finns en beprövad arbetsprocess på plats. Eftersom man har möjligheten att arbeta i flera olika konton kan man snabbt dra lärdomar av optimeringsinsatser och format, vara up to date och arbeta utifrån testade metoder.

Svar: Vad kul! Maila gärna magnus.clarenbring@anegy.se tar vi fram ett prisförslag skräddarsytt efter er budget och behov.

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.