SEO-audit

Vad är SEO-audit?

SEO-audit är en nulägesanalys där man går in och analyserar hela webbplatsen ur ett SEO-perspektiv. I analysen identifierar man hur hemsidan presterar utifrån de faktorer som sökmotorerna tycker är viktiga. Genom att granska webbplatsen kan man enkelt fastställa vilka eventuella ändringar man måste göra och snabbt åtgärda saker som försämrar förutsättningen för att ranka på relevanta sökord.

Varför ska man göra en SEO-audit?

Anledningen till att man utför SEO-audits är för att identifiera styrkor, svagheter och potential för ens webbplats – både on-page och off-page. Efter att ha genomfört en SEO-audit har du en tydlig handlingsplan vad som behöver åtgärdas samt rekommendationer för hur företaget bör prioritera sina insatser framåt.

Hur fungerar SEO-audit?

Med hjälp av olika verktyg kan vi ta fram en SEO-audit som förenklar arbetet med SEO. Dessutom har majoriteten av företag har ett eller flera analysprogram kopplade till sin webbplats där man kan tillgå mängder av trafikdata. All denna tillgängliga data paketeras och presenteras i en SEO-audit, för att få en tydlig överblick på vad som behöver åtgärdat och vad som har presterat bra eller mindre bra bakåt.

Hur gör vi en SEO-audit?

Våra SEO-specialister genomför kontinuerligt SEO-audits för att hjälpa företag i arbetet med SEO. Med hjälp av olika SEO-verktyg tar vi fram en SEO-audit som illustrerar hur er SEO presenterat bakåt, samt vilka områden ni bör fokusera på framåt. Vi rekommenderar att utföra en SEO-audit som en start om man är osäker på vad man bör fokusera på, för att sedan arbetar utefter den rekommenderade handlingsplanen.

Vår SEO-audit går igenom:

  • Hur er organiska trafik presterar och hur besökare från organiskt sök beter sig.
  • Hur ni rankar på relevanta sökord jämfört med era konkurrenter, samt ett urval.
  • Eventuella tekniska problem som kan förorsaka att sökmotorer inte kan.indexera eller förstå alla sidor på din hemsida. 
  • Hur optimerade era bilder eller texter är på webbplatsen. Såsom rubriker, metadata eller hur mycket duplicerat innehåll som finns. av sökord som ni idag inte rankar på men har potentialen att göra det (content gap).
  • Hur er länkprofil ser ut i jämförelse mot era konkurrenter, samt ev. brutna länkar ni har idag.

Vanliga frågor

Svar: SEO-audit är en utmärkt startpunkt när man vill börja jobba med SEO. I SEO-auditen för ni handfasta tips med åtgärden samt en rekommenderad handlingsplan för arbetet framåt.

Svar: En SEO-audit är “engångsprodukt” som ger er möjligheten att på egen hand arbeta utefter handlingsplanen utan att ta hjälp externt om ni inte önskar det.

Svar: Alla våra produkter är timbaserade, mängden tid det tar att göra en SEO-audit beror på storleken av webbplatsen. Kontakta gärna oss för ett prisförslag för just er webbplats.

Svar: Maila gärna magnus.clarenbring@anegy.se och ange vilken webbplats det gäller, så tar vi fram ett prisförslag skräddarsytt efter er webbplats – stor som liten!

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.