43 vanliga förkortningar inom Digital Marknadsföring

”Jag såg i Ads Manager att CPC:n på senaste annonsen är väldigt hög. Och kolla GA! Trafiken har dessutom en väldigt hög bounce rate!”

Känner du igen dig? Det är få branscher som har lika många förkortningar och knepiga ord som digital marknadsföring. Jag minns själv hur jag min första vecka på jobbet febrilt skrev ner alla förkortningar jag hörde, googlade dem och försökte memorera vad de alla betydde. Det var inte helt enkelt!

Därför vill jag bjuda på en ”liten” ordlista för dig som är ny på jobbet eller agerar beställare, och ständigt hamnar i miljöer där det slängs med förkortningar.

Hoppas att den kan ge lite klarhet i djungeln av förkortningar!

Ordlista

301 Redirect – En permanent redirect som sker på servernivå

404 Not Found – Standardfelkod som triggas när en besökare hamnar på en sida/URL som inte finns eller inte kan hittas

A/B-test – När man testar två versioner mot varandra, ex två versioner av en annons, nyhetsbrev eller webbsida. 

Ads Manager – Facebook-verktyg för att skapa och hantera annonser

Alt-tag (alt attribute) – Berättar vad en bild föreställer, bra om man vill att t.ex. Google bildsök ska plocka upp bilden

Avvisningsfrekvens – Procentuell andel som lämnar din webbplats utan att trigga ett event eller gå vidare till en annan sida

Bannerannons – Annons på webbplats, vanligt förekommande på nyhetssajter, kan bestå av bild, text eller animation. Denna typ av annonsering sker ofta via olika annonsnätverk.

Bounce Rate – Se förklaringen för ”Avvisningsfrekvens”

Business Manager – Facebookverktyg för att hantera ett eller fler företags Facebookannonsering

CLTV – Customer Lifetime Value – Det totala värdet av en kunds förväntade livstid

CMS – Content Management System – Innehållshanteringssystem för att redigera innehåll på en webbplats

Content Marketing – Innehållsmarknadsföring, ”En strategisk marknadsföringsmetod som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att locka till sig och behålla en tydligt definierad publik – och i slutändan driva lönsam kundhandling.” Joe Pulizzis definition.

CPA – Cost per Action/Cost per Acquisition – Kostnaden för en konvertering på din sajt

CPC – Cost per Click – Kostnad per klick på din annons

CPL – Cost Per Lead – Kostnad per potentiell konvertering

CPM – Cost Per Mille – Kostnad per tusen visningar

CR – Churn Rate – Antal avhopp t.ex. för nyhetsbrev, kundbortfall

CRM – Customer Relationship Management – Ett företags arbete med att förbättra kundrelationer, ofta med hjälp av ett CRM-system

CRM-system – En mjukvara där företag kan koppla ihop olika system med kundinformation för att få full kontroll över sina kundrelationer.

CRO – Conversion Rate Optimization – Konverteringsoptimering

CTA – Call to Action – Knapp som uppmanar besökaren till handling 

CTR – Click Through Rate – Procentuell andel som klickat sig vidare via dina annonser  eller sökresultat

CVR/CR – Conversion Rate – Konverteringsgrad

Displayannons – Annons på webbplats, vanligt förekommande på nyhetssajter, kan bestå av bild, text eller animation. Denna typ av annonsering sker ofta via olika annonsnätverk

DSP – Demand Side Platforms – Mjukvara som används för att köpa annonsering på olika webbsidor, används främst av mediebyråer som köper annonsering åt företag

EM/EMM – E-Mail Marketing – E-postmarknadsföring

GA – Google Analytics

IM – Inbound Marketing – Marknadsföring som fokuserar på att förstå kunden och förtjäna dennes uppmärksamhet istället för att t.ex. påkalla kundens uppmärksamhet genom att via ”vanlig” annonsering visa det budskap företaget valt att förmedla. 

Inlänk – En länk från en refererande domän, som länkar till er sajt

KPI – Key Performance Indicator – Nyckeltal/Styrtal, används för att mäta effektivitet hos ett företag eller vid en specifik insats

MA – Marketing Automation – Automatiserade budskap som baseras på en användares utförda handling

PPC – Pay Per Click – Annonsering där du betalar per klick

ROAS – Return on Ad Spend – Återbäring på de investerade pengarna för marknadsföringen

ROI – Return on Investment – Används för att räkna ut om en marknadsföringsinsats gått med vinst eller ej, ROI bör ta hänsyn till företagets marginal på försäljningen

SEM – Search Engine Marketing – Betald sökordsmarknadsföring på sökmotorer

SEO – Search Engine Optimization – Optimering av hemsida och texter med fokus på sökord för att få bättre placeringar på sökmotorer som Google

SERP – Search Engine Results Page – Resultatsidan på sökmotorn som visas efter en sökning

SMM/SoMe Marketing – Social Media Marketing – Marknadsföring i sociala kanaler

UGC – User Generated Content – Innehåll som har skapats av användare

UI – User Interface – Användargränssnitt 

UTM-tag – Urchin Tracking Module – Taggar/Information man adderar till en URL för att Google Analytics ska kunna förstå hur trafiken ska kategoriseras samt att du kan använda dessa som hjälpmedel för att se vilken länk dina besökare har kommit in till din webbplats ifrån

UX – User Experience – Användarupplevelse, UX-design handlar om design vars mål är att förbättra upplevelsen för användaren

YTD – Year to Date (1/1 till dagens datum)

Vill du lära dig mer?

Sitter du på en förkortning som du önskar att det fanns en tydlig förklaring till? Maila mig så addera jag den i listan!

Missa inte heller våra utbildningar inom digital marknadsföring – SEO och Facebook – fullspäckade med nya uttryck och lärdomar!

Anna Bertilsson
Head of Owned Media

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.