A/B testing

Är ni intresserade av att börja med A/B-testning på er hemsida eller i några av era kanaler? Vi kan hjälpa er med allt från att implementera verktyg och sätta upp strategier till det löpande testarbetet!

När man jobbar med hemsidor är det mycket fokus på att öka mängden trafik till sidorna. Ibland så mycket fokus att man glömmer hur viktigt det är att ta hand om trafiken som man redan har. Med A/B-testning kan ni optimera er hemsida för att öka andelen som konverterar och på så vis förbättra resultaten utan att lägga stora summor pengar på att driva mer trafik.

Hur jobbar vi med A/B-testning?

Vi jobbar tätt mer er som kund och börjar alltid med att gå igenom era mål och förutsättningar. Med er utgångspunkt och vår expertis inom området som grund tar vi sedan fram förslag på verktyg/strategi och en plan framåt.

Vårt mål är alltid att arbeta så öppet och transparent som möjligt, detta för att möjliggöra en överföring av vår kunskap till er. På så vis är tanken att ni ska ha möjlighet att ta vid det arbete som vi tillsammans påbörjar för ett långsiktigt optimeringsarbete.

Vi erbjuder varje kund en unik lösning utifrån era behov och förutsättningar.  Slutmålet är det samma – vi hjälper er med A/B-testningsarbetet så ni kan förbättra resultaten för er hemsida.

Behöver ni hjälp med A/B-testning?

Vi kan bland annat hjälpa er med:

 • Initial analys av hemsidans prestationer
 • Sätta upp relevanta mål och KPI:er
 • Rekommendationer av verktyg
 • Implementering av verktyg
 • Strategi
 • Testplan
 • Operativt arbete
 • Uppföljning av tester och rapportering
 • Insiktsdatabas
 • Rekommendationer kring förändringar av hemsidan
 • Internt kompetenslyft inom A/B-testning

Hur kan en vanlig A/B-testinsats se ut?

Hur kan en vanlig A/B-testinsats
se ut?

Av erfarenhet rekommenderar vi alltid våra kunder att börja med en analys av nuläget innan vi påbörjar arbetet. På så vis kan vi säkerställa att vi lägger våra insatser på rätt sidor och sektioner av hemsidan. Vi sätter därefter upp mål för arbetet och tar fram en gemensam strategi och plan. Därefter påbörjar vi det operativa arbetet med att sätta upp tester och följa upp dessa. Vanliga optimeringsområden är bland annat:

 • Landningssidor
 • Produktsidor
 • Startsidan
 • Kassaflöden

Varje kund är unik, och likaså er hemsida. Låt oss därför tillsammans ta en närmare titt på era förutsättningar och hur ni på bästa sätt ska lyckas i ert A/B-testningsarbete.

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.