Hur väljer man rätt Marketing Automation-verktyg?

Arbetar du med Marketing Automation idag, eller är det något som håller på att bli aktuellt på ditt företag? Då har du säkert kommit i kontakt med olika Marketing Automation-verktyg som alla lovar att erbjuda dig just det du behöver. Men vart börjar man? Vilka funktioner är viktiga? Och vilka behöver just ert företag?

Få hjälp att hitta rätt i systemdjungeln!

”Fel” verktyg kan bli en kostsam affär

Med erfarenhet från både kundsidan och leverantörssidan inom E-Mail Marketing (EMM) och Marketing Automation (MA) vet vi att systeminköp ofta är något som är en kostsam investering och lätt kan ge stor huvudvärk. Idag finns det otroligt många system och verktyg på marknaden, vilket kan kännas övermäktigt att vara up-to-date med och förstå sig på alla termer och likheter/skillnader.

Verkligheten är att väldigt många betalar dyra pengar för något de inte använder fullt ut eller sitter kvar i ”fel” verktyg för att ingen har utvärderat om och vad det finns för bättre lösningar. Känner du igen dig?

Nedan har vi listat förslag på tillvägagångssätt och en checklista med viktiga delar att ta med i jämförelsen av olika Marketing Automation-verktyg. Beroende på organisation och mål kan processen givetvis skilja sig åt.

Hur går man tillväga?

Innan man ser över möjligheterna på marknaden är det viktigt att veta vad man letar efter. Valet av Marketing Automation-verktyg påverkar självklart vad man önskar använda verktyget till. Det är också viktigt att förankra förändringen hos alla involverade och informera löpande om status och få alla att känna sig delaktiga – då blir det oftast ett bättre resultat.

Tips: Tänk både på vad ni önskar göra idag men även i framtiden så ni har möjlighet att växa i verktyget!

Nulägesanalys

 • Vad fungerar bra/mindre bra med nuvarande verktyg?
 • Hur använder vi verktyget idag? Kanaler? Funktioner? (viktigt att se hela organisationens behov)
 • Uppsägningstid/er på nuvarande verktyg?
 • Vilka KPI:er har vi? Vad jobbar vi mot?
 • Vilken kompetens har vi och vad behöver vi framåt?
 • Vilken data har vi och vart? Kopplingar mellan system och verktyg?

Kravställning

 • Vilka funktioner är must-have och vilka är nice-to-have? (rangordna gärna)
 • Vad har vi för budget?

Systemjämförelse

 • Vilka verktyg finns det och vad erbjuder de?
 • Slå ihop eller dela upp verktyg? Finns det en smartare setup än nuvarande?
 • Finns det tillägg i befintliga verktyg som kan täcka ert behov?

Implementation

 • Estimerad uppstartstid? OBS! tänk på att det oftast drar ut på tiden.
 • Vilken ordning ska allt göras och vem är huvudansvarig för respektive del? Skapa en lista så inget glöms!
 • Övergångsperiod mellan nuvarande och nytt verktyg – hur och när gör vi det smidigast? Tips att ha båda verktygen parallellt första tiden för att få över allt, kunna testa och inte riskera glapp i kommunikationen!
 • Vad gör systemleverantören och vad behöver ni göra?
 • Utbildning – ingår utbildning i verktyget eller hur kommer ni igång?

Testning + fortsatt arbete och optimering

 • Vad bör vi analysera och vad är bästa tillvägagångssätt? A/B-testning?
 • Börja med det viktigaste och utveckla löpande

Kom ihåg, att oavsett val av verktyg är det viktigt att kunna skicka rätt budskap, till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och i rätt kanal!

Marketing automation verktyg

Vad bör man jämföra?

Ni har fastställt era behov, budget, mål och vad som är viktigt för er. Nu är det dags att börja jämföra olika verktyg. Här nedan bjuder vi på en liten checklista med några exempel som du kan utgå från när du jämför.

CHECKLISTA:

Features och kanaler

 • Vilka kanaler och features finns?
 • Begränsningar?
 • Kopplingar mellan kanaler? Återanvända data, segment mm?

Data och segmentering

 • Datastruktur
 • Import och export av data
 • Möjligheter och begränsningar i segmentering

Kopplingar till andra system (t ex CRM)

 • Öppet API?
 • Finns färdiga kopplingar till andra system?

Design

 • Vilka möjligheter och begränsningar finns?
 • Drag- & drop editor och/eller HTML-editor?
 • Responsiv och mobilanpassat?
 • Färdiga mallar och/eller kundanpassade mallar?

Support

 • Vad ingår / ingår inte?
 • Vilka kanaler och tider kan man få hjälp?
 • Vilket språk?
 • Ingår utbildning eller är det en tilläggstjänst? Grund- och vidareutbildning?

Pris och bindningstid

 • Hur ser prismodellen ut? Fasta vs rörliga delar? Startkostnad?
 • Är det någon bindningstid? Billigare pris om man binder sig längre?
 • Finns gratisversion? Vad ingår och följer allt med vid ev. uppgradering?

Behöver ni hjälp?

Vi kan konstatera att Marketing Automation är inget buzzword, utan behöver den fokus och omtanke som era övriga digitala satsningar. Känner du att ni använder er av rätt verktyg? Grattis! Om du är osäker kan det vara läge att ta hjälp av en oberoende part med kunskap och expertis som kan hjälpa er se helheten och alla avdelningars behov för bästa lösningen.

Anegy hjälper er bl.a. med utvärdering av nuvarande Marketing Automation-verktyg, jämförelse och kravställning av nytt verktyg. Likaså analys, strategi, operativt arbete för att optimera och effektivisera pågående MA-rutiner. Även de små förbättringarna kan göra stora skillnader!

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.