Är externa kravställare en bra investering?

Har ert företag anställt en mediebyrå? Låt oss då måla upp ett scenario som kanske låter bekant. Ni marknadsför ert företag, er produkt eller tjänst digitalt med hjälp av er mediebyrå. Ingen kan ert företag eller er produkt som ni och ingen vet era sälj och marknadsföringsmål bättre än ni men det kan vara svårt att kommunicera allt tydligt och konkret till en mediebyrå.

Det ska sättas strategier, det ska väljas KPI:er, det ska slängas med buzzwords som EMM, CVR och inbound. Någonstans i allt det här ska ni också komma överens om hur resultat ska levereras och presenteras på ett sätt som går att förstå och ta beslut efter.

När annonseringen väl är igång får ni regelbundna rapporter med resultat, förslag på åtgärder och fortsatta investeringar. Men eftersom ni inte besitter den expertis som byrån gör litar ni helt på vad byrån säger är bra, dåligt och vart pengarna bör läggas. Känner du igen dig?

Risken med att inte tala mediebyråns språk

Det är inte konstigt att ni inte hänger med i alla termer och förkortningar, att ni inte vet vilka kanaler som är bäst för er eller om en CTR på 2 % är bra. Ni arbetar inte med digital marknadsföring, ni har en byrå till det. Risken med bristfällig kommunikation är dock att er byrå och andra leverantörer inte kan leverera bästa möjliga resultat eftersom ni haft svårt att kommunicera och ta fasta på vad ni vill och hur ni vill nå dit. Likaså kan byrån luta sig tillbaka på er okunskap och inte anstränga sig fullt så mycket som de skulle kunna, eftersom ingen ifrågasätter och kan ställa rätt krav. Det kanske låter extremt, men det händer tyvärr allt för ofta.

En extern kravställare är lösningen

Det är här som en extern kravställare kan vara till stor hjälp. Ett samarbete har i regel en snabb uppstart där kravställaren analyserar arbetsprocesser och resultat, sätter mål och delmål samt specificerar ansvar för projektet. Kravställarens expertis inom digital marknadsföring och erfarenhet med mediebyråer gör att hen talar både ert och byråns språk. Ni får därmed en säkerställd digital kompetens, ökad kravställningsförmåga samt en kompetensöverföring till ert övriga team.

Med erfarenhet inom kravställning kan det till en början säkert kännas hotfullt att ”någon annan” ska komma och kräva ut rapporter, siffror och ifrågasätta arbetsprocesser. Därför vill vi vara noga med att poängtera att kravställare aldrig är ute efter att ”sätta dit” någon, byrå eller enskild specialist. Utan bör snarare ses som ett extra bollplank, en extra korrvända eller en rent av en tolk som kan på byråspråk förklara vad slutkunden vill ha. När vi på Anegy agerar kravställare så är målet alltid detsamma som byråns – leverera bästa möjliga resultat.

Behöver ni hjälp med kravställning?

Efter att ha läst detta inlägg kanske du känner att det vore på tiden att utvärdera och kravställa mot er byrå eller era leverantörer. Men sen handlar det också om tid. Och att ni helt enkelt kanske inte har tiden som krävs eller att ni endast behöver ett kompetenslyft inom organisationen för att själva bli bättre kravställare? 

Oavsett situation, tveka inte att höra av er till oss på Anegy så ska vi tillsammans se till att ni når er fulla potential och får maximal avkastning från era investeringar.

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.