KPI – Vad är det och hur väljer man rätt?

Vad är KPI?

KPI är en förkortning av Key Performance Indicators, även kallat nyckeltal. Detta är något som ofta används för att värdera ett företag. Det man oftast tittar på då är t.ex. P/E tal, soliditet, likviditet etc. I det här blogginlägget ska vi däremot gå igenom KPI:er på hemsidor. 

Man använder KPI:er på sin hemsida för att se till att man har mätning på rätt saker samt att se hur det går med de nyckeltal som man valt att följa. Senare ska man även sätta mål för dina nyckeltal för att se hur utvecklingen går i kombination med ens egna satsningar. 

Det är också viktigt med nyckeltal för att kunna visa ledningen hur det går för företaget. Når vi de mål som vi har satt upp etc. Så en KPI är ett nyckeltal man väljer att mäta för att sedan kunna utvärdera hur det går för företaget och om vi ligger inom vårt mål. Det är väldigt viktigt för att se att arbetet man gör går i rätt riktning.

Hur väljer man KPI:er?

Det skiljer sig väldigt mycket mellan företag vilka KPI:er man använder. En renodlad e-handels hemsida har troligtvis transaktioner som en KPI medan en informationssida kanske har average time on page som KPI. Det finns väldigt många olika KPI:er man kan använda och det skiljer mycket mellan olika branscher. En regel som vi brukar köra efter är att inte ha för många KPI:er då det lätt kan bli för spretigt och fokus likaså. Bättre att använda lite färre och ha fokus på dem. Det är viktigt att identifiera rätt nyckeltal för att driva företaget i rätt riktning och inte fokusera på fel saker.

Mitt tips för att komma fram till vilka KPI:er er hemsida ska använda är att sätta ihop en liten grupp på företaget som har koll på företagets affärer och diskutera fram vad som skulle passa just er bäst. Eller så kontaktar man en byrå som redan har hjälpt flera företag ta fram nyckeltal som passar just dem.

Några KPI:er som vi använder oss av på Anegy är t.ex. Hur många som anmäler sig till våra seminarier (som vi har varannan vecka), avg. time spent on page på bloggen, leads m.m. Om vi sen kan se hur många leads som faktiskt konverterar vet vi hur många leads vi behöver för att få en konvertering. Om vi även vet vad en genomsnittlig konvertering är värd i pengar kan vi få fram en ROI på våra marknadsföringssatsningar. Allt detta är väldigt viktigt för att veta hur mycket vi kan lägga på marknadsföring för ett lead, och hela tiden optimera mot våra nyckeltal.

Hur gör man?

För att komma igång är det bästa att kontakta någon byrå som kan hjälpa er ta fram tydliga mål som passar just er eller sätta er i en grupp och diskutera vilka nyckeltal som är viktigast för ert företag. Nästa steg är att se till att ni har mätning på de KPI:er ni vill använda. Är era nyckeltal något som inte mäts automatiskt i ert analysverktyg så behöver ni lägga in tracking på det eventet på hemsida via ett taggningsverktyg ex. Google Tag Manager. 

Det kan även vara bra att även sätta ihop en mätplan för att ha allt samlat. Vad ni mäter, varför ni mäter det och även hur ni mäter det. Detta för att det inte ska vara några frågetecken samt att nya medarbetare lättare ska kunna få en uppfattning kring företagets KPI:er.

Nästa steg är att sätta upp mål kring era KPI:er. Har ni redan mätning på de nyckeltal ni vill mäta så kan ni se hur det gått tidigare och kan då sätta upp mål med vetskap om vilka satsningar ni ska göra. Det är också bra att dela upp sina mål så man kan se hur det går vecka för vecka, men även kvartal och årsvis.

Sista steget är att visualisera datan för era nyckeltal. Det är då viktigt att visualisera datan på ett väldigt enkelt sätt så att alla förstår. Det är bra om det är så tydligt så att både ledningen och andra på företaget förstår graferna. Använder ni inget visualiseringsprogram finns bl.a. Data studio som är gratis. Annars kan man ta ut all data till Excel för att göra grafer och jämförelser. 

Vill du lära dig mer?

Vill du ha en lista med våra 15 best practices när du implementerar tracking? Hör av dig till mig så skickar jag guiden till dig!

Robin Järvi
Digital Analytics

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.