Robin Järvi Anegy

Robin Järvi

Digital Analytics

Robin är utbildad webbanalytiker från Medieinstituet och jobbar med att säkra pålitlig tracking och analysera data för att få rätt underlag och möjliggöra ett datadrivet arbetssätt hos sina kunder.

Läs mer om Robins bakgrund på LinkedIn