LinkedIn-annonsering

Är ni ett B2B företag och behöver hjälp med att annonsera på LinkedIn? Anegys digitala specialister hjälper er!

LinkedIn-annonsering

LinkedIn är den mest använda sociala plattformen för B2B företag när det kommer till annonsering. Företag kan bland annat skapa annonser för att sprida varumärkeskännedomen, jobba med employer branding, rekrytera ny personal eller generera leads, samt öka försäljning.

Hur fungerar LinkedIn-annonsering?

Anledningen till att så många företag väljer LinkedIn är för att det går att vara väldigt specifik i sin segmentering och på så vis nå ut till relevanta och värdefulla personer på företag och industrier ni är intresserade av. Exempelvis går det att komma i kontakt med beslutsfattare hos olika företag ni ser som potentiella kunder genom att specificera en jobbtitel och företag när ni väljer målgrupp. En annan fördel är att allting är mätbart.

Så hur fungerar det? Det finns tre olika annonsformat att välja ifrån:

 •  Sponsrade inlägg: Betalda inlägg som visas i nyhetsflödet
 • Sponsrade in-mail: Anpassade meddelanden via LinkedIns meddelandefunktion.
 • Text-annonser: Är mer subtila text-annonser som syns i högerkolumnen. Syftet är att marknadsföra en tjänst eller produkt för att driva leads eller konverteringar.


LinkedIn-annonsering skiljer sig ganska markant från annonsering på andra sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter då det är ett mer formellt och professionellt fokus på LinkedIn till skillnad från mer informella och lekfulla approacher på de föregående nämnda plattformarna. Det är heller inte en optimal kanal för att bedriva B2C marknadsföring på, då privata användare är främst där för att söka jobb, bli inspirerade eller nätverka. Däremot kan LinkedIn-annonsering hjälpa ert B2B företag att växa oavsett om er målsättning är varumärkesbyggande, generera leads eller driva försäljning.

Hur jobbar vi med LinkedIn-annonsering?

Våra specialister stöttar er där ni behöver extra hjälp, vare sig det är att börja med LinkedIn-annonsering från grunden, skapa nya strategier, innehåll eller optimera era nuvarande kampanjer. Vi kan hjälpa er med löpande operativt arbete eller punktinsatser där ni behöver spetskompetens. Vi börjar alltid med att analysera er nuvarande data och förutsättningar för att på så vis bland annat skapa relevanta målgrupper, strategier och kampanjer.

Vi tror på att vara transparenta och redovisar därför resultaten av våra insatser som de är, vare sig de är bra eller dåliga.

Behöver ni hjälp med LinkedIn-annonsering?

Vi samarbetar med företag och gör bland annat:

 • Nulägesanalys av er marknadsföring
 • Framställning av strategier
 • Väljer ut korrekt KPI:er som ska följas upp
 • Når ut till er målgrupp
 • Skapar relevant innehåll
 • Skapa kampanjer och struktur i ert konto
 • Löpande optimering av kampanjer
 • Rapportering, utvärdering och uppföljning

Är ni intresserade av att testa på LinkedIn-annonsering eller är ni vana annonsörer som behöver extra stöttning? Kontakta oss eller Klicka här för att få en offert!

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.