Digital Kickstart

Behöver ni hjälp med att komma igång med er digitala marknadsföring? Våra digitala experter hjälper er att kickstarta era digitala kanaler!

Har ni precis kommit igång med er digitala marknadsföring? Eller behöver ni hjälp att planera och prioritera bland era nuvarande digitala kanaler? Våra digitala experter hjälper er få ett helhetsgrepp så att ni smidigt kan komma igång med det dagliga arbetet utifrån strukturerade arbetsprocesser och tydliga mål. Tillsammans skapar vi märkbara resultat och ett snabbt lyft i både resultat och kunskap.

Hur kan vi hjälpa er att kickstarta er marknadsföring?

Hur kan vi hjälpa er att kickstarta er marknads föring?

Våra digitala experter utgår från just era förutsättningar och de digitala kanaler som ni är verksamma i. Tillsammans går vi igenom ert tidigare resultat och blickar framåt för att sätta tydliga mål och kpi:er i kombination med användbara mallar och processdokument för att underlätta ert fortsatta arbete. Alltifrån tydliga checklistor för ert SEO-arbete till grundläggande plan för er kommande Facebook-annonsering. Likaså kan vi hjälpa er att säkerställa pålitlig digital mätning i exempelvis Google Analytics, så att ni smidigt kan följa upp resultatet av era digitala insatser.

När ni känner er bekväma att ta vid och påbörja det fortsatta arbetet med era digitala kanaler, säkerställer våra experter en gedigen överlämning så ni kan ta vara på den nyvunna kunskapen och dela med er till resterande kollegor i teamet och verksamheten.

Hur kan en digital kickstart se ut?

Vid en digital kickstart hjälper våra digitala experter er med att:

  • Analysera tidigare resultat och nuläge
  • Sätta kpi:er och mål med era digitala kanaler
  • Prioritera och planera era digitala insatserna
  • Säkerställa pålitlig digital mätning i t.ex. Google Analytics eller Adobe Analytics
  • ”Starta upp” era digitala kanaler
  • Utveckla och dokumentera arbetsprocesser
  • Synka kunskapsöverföring och överlämning till övriga i teamet

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.