Digital analys

Hur presterar vår digitala marknadsföring? Vad ska vi mäta? Hur börjar vi arbeta mer datadrivet? Våra digitala analytiker hjälper er få svar och stöttar er på vägen.

Få hjälp att leverera värdefull digital marknadsföring till era kunder, genom att omvandla stora mängder data till dyrbara insikter. Våra webbanalytiker säkrar er digitala mätning och bidrar med pålitligt underlag för att möjliggöra ett datadrivet arbetssätt inom er digitala marknadsföring. Vi visualiserar er data med t.ex. dashboards för att möjliggöra en bättre förståelse för era kunders digitala kundresa och den ekonomiska effekten era digitala satsningar kan generera.

Hur jobbar vi med digital analys?

Våra digitala analytiker stöttar er där ni har behov av förstärkning i ert digitala analysarbete. Från implementering av tracking så ni kan följa upp resultatet av era digitala kampanjer, till hjälp att tillgängliggöra data för att anamma ett mer datadrivet arbetssätt i er organisation. Utifrån er data, hjälper vi er att konkretisera åtgärden för ett enklare beslutsfattande.

Behoven är varierade, och vår kompetensbank likaså. Vi hjälper er med digital analys där ni behöver stöttning, från punktinsats till löpande analys.

Behöver ni hjälp med digital analys?

Våra digitala analytiker hjälper er bland annat med att:

  • Genomlysa nuvarande mätning
  • Sätta mål och kpi:er
  • Tillgängliggöra data
  • Säkra tracking
  • Analysera data och bidrar med insikter
  • Skapa beslutsunderlag

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.