Så påverkar Pogo-Sticking SEO?


Att Bounce Rate är viktig för SEO är något vi hört många gånger. Men sedan finns det som även kallas Pogo-Sticking. De kan lätt blandas ihop, men är två skilda ting där den ena påverkar vår ranking i SERP:en (Search Engine Result Page) negativt. I det här inlägget hjälper jag dig få klarhet i vad Pogo-Sticking är för något, hur det påverkar dig och vilka åtgärder du kan ta om du har ett Pogo-Stick problem!

Vad är Pogo-Sticking?

Pogo-Sticking är ett sökbeteende som olika sökmotorers ranking-algoritmer tar hänsyn till. Enkelt sagt uppstår Pogo-Sticking när en besökare gör en sökning, klickar på ett sökresultat i listningen, men sedan snabbt återvänder till sökmotorn och klickar på ett annat resultat. Det uppstår en slags “jojoeffekt” och är något som sökmotorn likställer med ett missnöje hos användaren. Detta ger i sin tur en negativ inverkan på sidans ranking för sökfrasen i fråga.

Bild: Pogo-Sticking i Googles sökresultat

Hur skiljer sig Pogo-Sticking från Bounce Rate?

Google definierar en avvisning (bounce) som “en session på en enstaka sida på din webbplats.” Med andra ord har du fått en besökare till en landningssida, där besökaren sedan väljer att lämna webbplatsen (förenklat sagt). Det är lätt att misstolka detta som att innehållet inte var relevant för användaren, vilket inte behöver vara sanningen och inte heller så Google vill se på saken. Besökaren kan mycket väl ha fått sin fråga besvarad och kan känna sig nöjd med innehållet som presenterats.

Till skillnad från Pogo-Sticking, behöver därmed en hög Bounce Rate, eller avvisningsfrekvens, inte vara ett rankingproblem för din SEO. Pogo-Sticking är ett direkt tecken på missnöje, medan en avvisning är det inte. Låt oss inte heller glömma att din Bounce Rate är en metric i Google Analytics. Att Google skulle använda din sajtdata från Analytics i deras sökalgortimer är inte troligt av flera skäl.

Bounce Rate kan vara ett “sjukdomssymtom”

Även om Bounce Rate i sig inte har en direkt påverkan på ranking, så kan den vara ett tecken på att du har andra problem som påverkar din ranking negativt. Det kan exempelvis vara långa laddningstider, som gör att besökaren lämnar landningssidan utan att klicka sig vidare.

Kan jag räkna ut min Pogo-Stick Rate?

Pogo-Sticking är ett sätt för Google att kunna utvärdera webbsidor och bedöma dess relevans för söket. Till skillnad från Bounce Rate ger denna algoritm en bättre indikation på huruvida bra eller dåligt sidorna presterar ur ett användarperspektiv.

Tyvärr finns det ingen enkel genväg för att räkna ut din Pogo-Stick Rate. Men ge inte upp hoppet – vi kan titta närmare på faktorer som påverkar!

Undersök fördelningen av långa och korta klick

Långa och korta klick är två faktorer som kan hjälpa Google att identifiera ett Pogo-Stick beteende. Långa klick är när besökaren klickar på en sida och stannar där en längre tid. Korta klick är det motsatta – besökaren kommer snabbt tillbaka till sökmotorn. En hög andel korta klick är med andra ord ett tecken på att du har problem. Du vill alltså ta reda på hur din fördelning ser ut på din sajt av långa och korta klick från organiskt sök.

Conversion XL föreslår att du estimerar detta genom att titta på din avvisningsfrekvens och dwell time – primärt en slags kombination av avvisningsfrekvens och genomsnittlig sessionslängd. Har du hög Bounce Rate i kombination med kort dwell-time så har du troligtvis hög procentuell andel korta klick. Och potentiellt ett problem med Pogo-Sticking!

Hur åtgärdar jag hög Pogo-Sticking?

Om du har en hög andel korta klick bör du se över alternativa åtgärder. Rand Fishkin föreslår i en “Whiteboard friday” på Moz att du kan se över tre saker för att minska Pogo-Stick beteende från din sajt:

  1. User Intent – Tänk från sökarens perspektiv och hur du besvarar frågan.
    Detta handlar om att säkerställa att du levererar rätt innehåll till användaren.
  2. UX – Jobba på hemsidans användarvänlighet
    Tänk på att ge en god användarupplevelse.
  3. Teknisk prestanda – Se över laddningstider och enhetsanpassning
    Se till att du har de tekniska bitarna på plats, så att besökaren kan ta del av ditt innehåll – oavsett device.

Nu har du förhoppningsvis bättre koll på vad Pogo-Sticking är för något och vet hur du kan undersöka vidare om du har ett Pogo-Stick problem med hjälp av avvisningsfrekvens och dwell time. Ta gärna kontakt med oss så kan vi kika mer på hur ni jobbar med SEO och vad som kan förbättras!

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.