Google uppdaterar söksidan med nya sökalternativ

Med hjälp av iterativa processer har Google alltid experimenterat för att förbättra dess sökmotor. Anledningen till dessa ständiga uppdateringar är Googles strävan efter att alltid leverera det bästa sökresultatet vid ett specifikt sök. I februari gjorde Google en sådan uppdatering av egenskapen ”Andra söker även efter”, en egenskap som vi tidigare har sett alternativ på. Men hur påverkar denna uppdatering er verksamhet och ert arbete med SEO? I det här blogginlägget förklaras den nya funktionen och hur uppdateringen kan påverka ert arbete med SEO.

Hur har det sett ut tidigare?

Om du någon gång har scrollat ner till slutet av ett sökresultat så har du mötts av Googles förslag på relaterade sökningar till din ursprungliga sökning. I bilden nedan hittar du ett exempel på hur det kan se ut. Google har länge ändrat placering, formatering och design på denna egenskap, både för att optimera sökmotorn men även dess användarvänlighet. Det är med andra ord inget ovanligt att det sker en justering av egenskapen. Nu har en liknande funktion implementerats i den senaste uppdateringen från Februari 2018.

Bild: De sökalternativ som Google sedan länge har presenterat längst ner på söksidan.

Hur ser det ut nu?

Låt oss säga att du söker efter ordet ”skidutrustning” och klickar på ett sökresultat men av någon anledning är du missnöjd med exempelvis innehållet på sidan. Därför återvänder du till sökresultatsidan, det är nu den nya uppdateringen visar sig (se bild nedan). Den nya uppdateringen hjälper användaren att hitta alternativa söktermer för det aktuella söket. Det visas sex olika relevanta söktermer när en användare återvänder till söksidan efter en kort session på det valda sökresultatet. De alternativa söktermerna dyker upp i en låda strax under det först valda sökalternativet. Klickar användaren på ett av sökalternativen gör Google en helt ny sökning på det valda sökalternativet.

Bild: Under ”Andra söker även efter” ser vi, i en låda, de sökalternativ som Google föreslå direkt under en klickad länk.

Om en användare inte är nöjd med innehållet på sökresultatet underlättar funktionen en vidaresökning för användaren. Genom att använda sökdata från tidigare användare kan Google visa relevanta söktermer i lådan, men på det sättet behöver inte användaren söka manuellt efter det som eftersöks. Detta kan ses som mer användarvänligt vid både sök på desktop men kanske framförallt vid mobilt sök. Dock har i skrivande stund uppdateringen endast applicerats på desktop i Sverige, en expandering av uppdateringen till mobilsök är en möjlighet under 2018.

Vilka söktermer innehåller lådan?

Eftersom att uppdateringen är så pass färsk, råder det ännu delade åsikter i ämnet. Några hävdar att sökförslagen i lådan innehåller söktermer som är nära relaterade till själva sökresultatet medan andra menar att sökförslagen snarare är relaterade till vad föregående användare (som sökt på samma term) sökt på efter det första söket. Det är fortsatt svårt att säga vilka termer Google faktiskt presenterar men det går ändå att anpassa sig efter den nya uppdateringen.

Hur påverkar uppdateringen arbetet med SEO?

Bounce rate är något som är av intresse för alla som arbetar med SEO. Bounce rate visar den andel, av den totala trafiken, som inte gör något på landningssidan utan endast klickar tillbaka (studsar) till SERP:en (Search Engine Result Page). När en användare studsar från ett sökalternativ ser Google det som en indikation på att användaren inte blev nöjd med sidan. Om detta händer upprepade gånger är det ur ett SEO perspektiv negativt för hemsidan ifråga. Google tolkar detta som att användarna inte finner innehållet på hemsidan relevant och därmed kommer Google att ge sidan ett lägre index.

Det har med andra ord alltid varit dåligt för en hemsida att ha hög bounce rate men med den nya uppdateringen kan en studs ha ytterligare konsekvenser. Nu kan trafiken enklare hitta alternativa söktermer för det aktuella söket, termer som ditt företag kanske inte alls indexeras högt på. Det innebär att den potentiella trafiken lättare leds bort från de söktermer som ni rankas högt på.

Egenskapen ”andra söker även efter” tar dessutom större plats på söksidan vilket även ökar dess betydelse i SERPen. Innehållet på en hemsida har redan haft stor betydelse men ökar i betydelse bland annat för att funktionen tar större plats. Det gäller också att hemsidan tilltalar besökaren vilket innebär en hel del andra saker som vi inom SEO branschen bör tänka på. Här är ett urval av saker som du bör tänka på för att behålla dina besökare, undvika hög bounce rate och för att behålla din placering på SERP:en:

  • För mycket annonser
  • Laddningstiden är för lång
  • Sidans användarvänlighet är låg
  • Kvaliteten på innehållet är låg
  • Innehållet är ej uppdaterat
  • Sidans design är omodern
  • Användaren förväntar sig något annat

När det råder mer klarhet i hur Google väljer ut de alternativa sökorden kan kostnadseffektiva möjligheter öppna upp sig för den som är vaken. En SEO optimering för de alternativa sökorden kan innebära ny trafik till din hemsida, trafik som potentiellt kommer från en konkurrent.

Behöver du stöd inom SEO eller har svårt att greppa hur Googles algoritmer fungerar? Prata med våra digitala experter som kan berätta lite mer och hjälpa er resa mot mer trafik!

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.