GDPR – vad måste marknadsförare tänka på?

Något som kommer påverka alla som ägnar sig åt digital marknadsföring är införandet av en ny förordning inom EU kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den 25:e maj 2018 träder den kraft och grundtanken är att skydda medborgare mot att företag missbrukar data de får tillgång till från sina kunder, inte minst tack vare alla moderna CRM-system. Nu är det många som med rätta börjar bli oroliga. Vad får man egentligen göra med sin kundinformation och vilka nya riktlinjer gäller?

Så vad ska marknadsförare tänka lite extra på inför GDPR?

Alla EU-länder kommer nu få liknande lagar gällande skyddet av personuppgifter. Rent juridiskt kommer det underlätta för dem med verksamhet i flera länder, men lägg märke till att när de tidigare förordningarna var tandlösa, har GDPR tydliga regler för att kunna bötfälla företag. Böterna kan uppgå till 4% av företags globala omsättning eller upp till 20 miljoner euro, vilket blir minst sagt kännbart. Därför är det säkrast att börja anpassa sig i god tid.

Så vad ska man tänka på lite extra? För CRM i allmänhet är den största utmaningen all datahantering. Många sparar saker som kan identifiera enskilda individer. Det kan vara allt från IP-adresser till mejladresser. För denna typ av data finns det särskilda riktlinjer som måste följas.

Här är fyra riktlinjer ni marknadsförare måste ta extra hänsyn till:

1. Samtycke krävs för att spara information

För att få spara informationen krävs samtycke av kunden. Att dölja något i kundvillkor räcker inte längre, utan det måste tydligt framgå varför informationen sparas, hur länge den sparas och vad den ska användas till.

2. Ökade rättigheter för kunden

GDPR ger kunden ökade rättigheter. Se till att du kan ta bort informationen eller korrigera den om detta efterfrågas. De har också rätt att ta del av all data du sparar om dem.

3. Ha tydlig opt-in och opt-out i marknadsföringen

Opt-in för marknadsföringen. Tidigare har många företag gjort direkt marknadsföring mot sina målgrupper genom att använda CRM-data, men efter GDPR är det säkrast att låta kunden göra opt-in för att få utskick, snarare än att göra massutskick på mejladresser och låta mottagaren göra opt-out för att sluta få dem.

4. Låt bara behöriga ha tillgång till kundinformation

Se över säkerheten. Inga obehöriga ska ha tillgång till skyddad kundinformation och när de slutar på företaget måste deras behörighet till systemet omedelbart tas bort.

Har du ytterligare funderingar angående GDPR eller hur er digitala marknadsföring påverkas? Kontakta gärna våra vassa specialister inom digital marknadsföring som kan berätta mer om ämnet!

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.