Därför bör du hålla koll på din Ad Frequency

Ad frequency är kanske inte det första man tittar på när man ska utvärdera ens Facebook-kampanjer. Men till skillnad från andra metrics kan just frekvens förklara varför en kampanj inte presterar. I det här blogginlägget förklarar vi vad ad frequency är, varför du ska hålla koll på det och hur du kan hantera det.

Vad är ad frequency?

Ad frequency är ett mått på hur många gånger en person i din valda målgrupp har blivit exponerad för din annons. Om er ad frequency är 10 så har alla i genomsnitt sett annonsen 10 gånger.

ad frequency

Är det då dåligt att ha en hög ad frequency? Det beror egentligen på. Enligt Jon Loomer kan en hög ad frequency vara bra under en tidsbegränsad kampanj eller för att öka varumärkeskännedom. Enligt samma person är det svårt att säga ett idealt värde för ad frequency, eftersom att det beror på många faktorer. Exempelvis bransch, tid på året och utformningen av annons.

I en artikel på Social media today, rekommenderar de att ad frequency bör ligga mellan 1.8 – 4, men det beror som sagt på flera olika aspekter och så länge ni är lönsamma kan en högre frekvens fungera för er.

Varför ska jag titta på ad frequency?

Vi kan alla hålla med om att ni som annonsör vill ha effektiva kampanjer som når er målgrupp, utan att de blir överexponerade av era annonser. Oavsett om det handlar om era löpande kampanjer eller inför en viktig shoppinghelg som Black Friday.

Låt oss lyfta ett exempel från Adespresso;

Om du har sett en annons 10 gånger så är du troligtvis redan intresserad och har klickat på annonsen, eller så är du inte intresserad och kommer aldrig klicka på annonsen”

Det exemplet belyser är att du spenderar pengar i onödan i båda fallen. Om folk inte längre klickar på dina annonser kommer annonserna inte heller bedömas som relevanta för målgruppen, och leder till att din relevance score sjunker. En låg relevance score kan i sin tur leda till att dina annonser får sämre placering i budgivningen och kan göra att er annonskostnad blir högre. 

4 anledningar till en hög ad frequency

Enligt Facebook själva finns det ett gäng faktorer som påverkar din ad frequency. Här följer de fyra vanligaste anledningarna till en (för) hög ad frequency. 

1. Din målgrupp är för smal

Om din målgrupp är liten eller väldigt smal så kommer samma personer fortsätta exponeras för dina annonser och du kan snabbt nå en hög ad frequency.

2. Du har en för stor budget

Den här punkten hör ihop med föregående punkt. En stor budget är inte alltid bra. När du bestämmer din budget kommer Facebook vilja spendera hela den summan. Om din målgrupp är liten och alla i den har nåtts när bara en bråkdel av din budget spenderats, kommer samma människor fortsätta att exponeras för annonsen eftersom att Facebook och Google vill spendera hela budgeten.

3. Du annonserar i fler kanaler

Var du annonserar påverkas också din ad frequency. Om du exempelvis syns i flera kanaler samtidigt och riktar in dig på samma målgrupp i alla kanalerna så kommer din totala din ad frequency gå upp. Om en potentiella kund i er målgrupp ser annonsen överallt kommer hen efter ett tag att automatiskt filtrera bort annonser som inte är relevanta. Vilket gör det svårare för er att nå ut till målgruppen samtidigt som kostnaderna ökar.

4. Du annonserar för ofta

Hur ofta annonserar du? Om dina annonser visas dygnet runt, sju dagar i veckan når du troligtvis ut till din målgrupp oftare, men konsekvensen kan också bli att potentiella kunder blir trötta på dina annonser när de exponeras för dem så pass frekvent. 

5 sätt att riskminimera för hög ad frequency

1. Använd olika annonsutformningar

Använd dig av flera olika annonser, med olika utseenden för att på så vis minska chansen att folk som ser din annons ignorerar den.

2. Hitta rätt budget

Eftersom en stor budget för en liten målgrupp kan leda till hög ad frequency, försök att hitta en bra balans mellan din budget och målgrupp.

3. Skapa ett annonschema

Måste ni annonsera 24 timmar om dygnet? Ett alternativ kan vara att pausa annonseringen under vissa tider för att det kanske inte är lika lönsamt, samtidigt som din målgrupp får en paus från dina annonser.

4. Uteslut målgrupper

Överväg att utesluta folk som redan har konverterat från kampanjer, eftersom de troligtvis inte längre är intresserade. Det gör att du sänker din ad frequency och undviker onödiga kostnader.  

5. Följ upp och använd regler

Glöm inte att regelbundet följa upp dina kampanjer. Både ad frequency och resultatet kan variera mellan kampanjer. Ett tips är att ställa in regler, så att du antingen får ett mejl eller att en kampanj pausas om er ad frequency når ett visst nummer. På så vis kan du enkelt hålla dig uppdaterad och ta proaktiva beslut.

Sammanfattning

Ad frequency är en bra start att utgå ifrån när man utvärderar och granskar sina kampanjer tillsammans med andra metrics. Förhoppningsvis har våra tips gjort dig mer medveten om hur ni kan förbättra er annonsering. Ad frequency berättar givetvis inte allt, men ger er ett bra utgångsläge för att kunna ta rätt beslut.

Nyfiken på att lära dig mer om annonsering? Spana in våra utbildningar i Facebook-annonsering.

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.