Digital audit

Vad är digital audit?

Digital audit är en omfattande nulägesanalys av dina digitala kanaler (sociala medier, digital annonsering, sök, sajt samt email) och ger en överblick av hur de olika kanalerna presterar. Auditen hjälper dig även att hitta möjligheter och kan agera som underlag inför beslut om interna prioriteringar och fokusområden. 

Rapporten är skräddarsydd för ditt företag och din verksamhet, där du kan välja vilka kanaler som ska ingå. 

Varför ska man göra en digital audit?

Har ditt företag arbetat med digital marknadsföring ett tag men har dålig koll på hur den presterar? Eller genomför ni era insatser sporadiskt utan större struktur eller planering? En digital audit ger dig en tydlig bild över ditt digitala nuläge. Med en 360-analys av era digitala satsningar ser du hur de presterar i förhållande till potential. Auditen hjälper dig att visa vägen framåt med förslag på åtgärder för respektive kanal. 

Hur utför vi en digital audit

Vi börjar med en uppstart tillsammans där vi diskuterar vilka digitala kanaler ditt företag använder i dagsläget samt processen och målen för respektive kanal. Därefter analyserar vi kanalerna utifrån ert historiska resultat samt potentialen i förhållande till interna och externa benchmarks. Vi bokar sedan in ett möte för presentation av analysen cirka två veckor senare där vi går igenom vår analys och de actions vi rekommenderar för respektive kanal. 

Vanliga frågor

Svar: En digital audit är den mest prisvärda tjänsten vi erbjuder. Du får en omfattande analys till en liten kostnad i relation till arbetet bakom. Priset kan variera kraftigt beroende på antalet datakällor som auditen ska utgöras av, men du kan tänka en riktlinje på 10 000 kr per kanal.

Svar: Om du ska ta hjälp av oss till att göra en digital audit är första steget att du hör av dig! Vi kan i nästa steg se över vilken typ av Digital audit du önskar. Du kommer även behöva tilldela accesser till den som ska genomföra analysen, där vi kan hjälpa till med hur du går tillväga.

Svar: För att kunna genomföra en digital audit behöver du ha rätt resurser. Det vill säga rätt kompetens, tillgänglig data och tid. Att genomföra en komplett sammanställning är ett stort och resurskrävande arbete där det krävs att man arbetar metodiskt, kritiskt och fokuserat. Du behöver en god förståelse för datan som rapporten utgår från och kunna sätta den i relation till dina mål och KPI:er. Därtill ska du kunna ta beslut på det din rapport visar med relevanta actions framåt.

Svar: En digital audit kan bli din vändpunkt! Skicka in din förfrågan till magnus.clarenbring@anegy.se så tar vi fram ett prisförslag baserat på den audit som är aktuell för dig.

Vill du ha en gratis
SEO-analys?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en analys med massa värdefull data.