Digital strateg

Vad kan vi hjälpa dig med?

Digital strateg som hjälper dig sätta mål och prioritera dina digitala satsningar för att säkerställa maximal utväxling i dina digitala investeringar.

När behövs vi?

 • När du behöver hjälp att sätta digitala mål
 • När du vill ha vägledning i de digitala medel som matchar dina digitala mål
 • När du vill ha hjälp att prioritera dina digitala satsningar
 • När du behöver stöttning i dina digitala satsningar
 • När du vill lyfta era digitala resultat

Hur arbetar vi?

 • Genomför en initial analys för att sätta nuläge
 • Kartlägger den digitala kundresan
 • Sätter digitala mål baserat på övergripande mål
 • Matchar digitala mål med digitala medel för att maximera ROI
 • Utvecklar vid behov business case för att försvara digitala satsningar
 • Förbättrar och tydliggör arbetsprocesser kring den digitala marknadsföringen