Digital marketing specialist 

Digital marketing specialist 

Vad kan vi hjälpa dig med?
Digital specialist som planera din digitala marknadsföring och hjälper dig kravställa mot dina leverantörer och optimera kommunikationen för att säkra maximalt resultat.

När behövs vi?

 • När du och din leverantör inte talar samma språk
 • När du är osäker på om din leverantör gör ett bra jobb
 • När du inte har tid eller tillräcklig kompetens att kravställa
 • När du vill säkerställa maximal effekt på investerat kapital
 • När du vill få uppriktiga svar på hur er digitala marknadsföring egentligen ser ut
 • När era arbetsprocesser behöver effektiviseras
 • När du vill lyfta era digitala resultat

Hur arbetar vi?

 • Sätter digitala mål & KPI:er per medel
 • Säkrar pålitlig data
 • Förbättrar arbetsprocesserna både internt och externt
 • Kravställer att leverantörerna gör ett bra jobb
 • Säkerställer att optimering genomförs för maximal effekt på kort sikt
 • Följer upp satsningar och genererar insikter för lärdomar på sikt