Digital content marketer

Digital content marketer

Vad kan vi hjälpa dig med?

Content marketer som arbetar datadrivet med att skapa, sprida och optimera digitalt innehåll som genererar värde och gör skillnad för affären på din hemsida, blogg, sociala medier samt epostmarknadsföring.

När behövs vi?

 • När du behöver en innehållsstrategi
 • När du vill se effekt av er digitala content marketing
 • När du behöver hjälp att ta fram innehåll som driver värde
 • När du vill att ditt team ska kunna skapa innehåll till dina digitala kanaler
 • När du vill ha kreativ spetskompetens internt
 • När du vill skapa innehåll som passar i alla dina digitala kanaler

Hur arbetar vi?

 • Genomför en initial analys för att se hur nuvarande innehåll presterar
 • Kartlägger den digitala kundresan
 • Sätter tydliga mål med innehållet
 • Tar fram en kanaloberoende innehållsstrategi
 • Skapar och sprider innehåll i digitala kanaler
 • Optimerar innehållet baserat på resultat
 • Analyserar effekt och optimerar
 • Utvärderar resultat och genererar insikter