William Froby Anegy

William Froby

Marketing Researcher

William arbetar med research inom marketing och bidrar till vårt datadrivna arbetssätt. När han inte förser våra team med värdefull data så studerar William samtidigt International Sales B2B på IHM Business School.

Läs mer om Williams bakgrund på LinkedIn