Joanna Sandin Anegy

Joanna Sandin

Digital Analytics (föräldraledig)

Joanna är specialist inom digital analys, vilket innebär att hon bl.a. jobbar med att säkra pålitlig tracking och analysera data för att få rätt underlag och möjliggöra ett datadrivet arbetssätt hos sina kunder.

Läs mer om Joannas bakgrund på LinkedIn