Cathrine Milton Anegy

Cathrine Milton

IT-support

Cathrine hjälper Anegy att tillgodose organisationens IT-behov och ger oss support kring datorer, servrar och stöd i att utveckla policys internt för att förbättra IT-rutiner.

Läs mer om Cathrines bakgrund på LinkedIn