DIGITAL FÖRSTÄRKNING

TELIA

Telia är den ”nya generationens telekomföretag” och är Sveriges största mobiloperatör vars nät täcker 99,8% av Sveriges yta. Telia erbjuder även tjänster inom Bredband, TV och Streaming och andra digitala tjänster. 

ROAS

ökade med

+220%

”Att insourca en digital specialist från Anegy har gett oss ett stort lyft internt – nu har vi kontroll över vår digitala kommunikation och ser starkt förbättrade resultat!”

- Jan Holmberg, Marknadschef B2C

Utmaningar

 • Stor organisatorisk förflyttning mot det digitala innebar ett ökat behov av digital kompetens
 • Stort kompetensglapp mellan Telia och leverantörerna
 • Tidsbrist hos befintligt team att själva kravställa på optimering och uppföljningar

Lösning – Digital förstärkning

En digital marketing specialist stärkte teamet med digital kompetens samt med kravställning och projektledning över den digitala annonseringen. Konsulten blev marknadsavdelningens röst i interna projekt för mätning och taggning av konverteringar på sajt och ledde utvecklingsprojekt med fokus att förbättra den digitala annonseringen.

 • Uppsättning av digitala mål och KPI:er
 • Kravställning av tracking och digital mätning
 • Processförbättringar både internt och externt
 • Ägandeskap över data
 • Optimering av kampanjer i samtliga digitala kanaler

Resultat

Med hjälp av hårdare kravställning, förbättrad mätning, samt manuell optimering under kampanjens gång sänktes CPO från display med -58%, samtidigt som ROAS ökade med +220% från att mätpunkterna implementerades.

 • -58% CPO
 • +220% i ROAS

Dessutom uppnåddes:

 • Förbättrat samarbete med leverantörerna
 • Nedbrytning av interna silos
 • Ägandeskap över data
 • Möjlighet att fatta datadrivna beslut