Så väljer du rätt mediabyrå

Att byta mediabyrå kan vara en stor utmaning. Kanske känner du dig inte helt säker på om du kan lita på en ny byrå endast baserat på ett löfte om att allt ska bli bättre? Eller så är du kanske nöjd med hur det är just nu? Det kan också vara så att du är bunden av ett långsiktigt kontrakt eller att du har en billig lösning och tror att det är nästintill omöjligt att hitta en byrå som kan utföra motsvarande tjänster till samma låga pris.

I det här inlägget delar vi på Anegy med oss av olika kännetecken i vad arbetet med en bra mediabyrå innebär samt vilka fallgropar som finns för en beställare av digital reklam och digital marknadsföring.

Våga inte vara nöjd

Om du just nu upplever att du är ovillig att byta mediebyrå av någon anledning, så är det ett tecken i sig som bör uppmuntra dig till att åtminstone funderar över vad det är som gör att du är ovillig. Digital reklam ska vara en smidig aktivitet, och något som ständigt bör utvärderas. Precis som att du borde förvänta dig att din byrå kontinuerligt anpassar sig och optimerar din annonsering, så behöver även du vara beredd och anpassningsbar, likväl vara medveten om din byrås verksamhet och känna till deras arbete.

Att vara “nöjd”, sitta fast i långsiktiga kontrakt, att inte ha ett öppet sinne för förändringar, att låsa sig vid låga avgifter eller att hålla fast vid det förmodat bästa, är alla indikatorer på ett beteende som underminerar din förmåga att vara smidig. Om du däremot är bra på att hantera och byta ut dina digitala leverantörer kan det ses som en indikation på att du är organiserad och kostnadseffektiv när du kontinuerligt söker och testar nya möjligheter.

Självklart borde inte processen att byta mediebyrå vara ditt främsta fokus i arbetet med att vara en smidig aktör på marknaden. Men samtidigt bör det inte uppfattas som en onaturlig aktivitet som tolkas som en separat del av dina digitala ansträngningar i stort. När du är redo att ta de nödvändiga stegen kommer du att undra hur man faktiskt gör det?

3 saker som definierar en bra mediabyrå

Det finns tre saker som definierar om din digital mediebyrå är en bra match eller inte.

Immateriella egenskaper

Den första delen är alla immateriella egenskaper som din nya partner medför. Personlighet, delade värderingar, företagskultur, serviceorientering och samtalston. Vanligen kommer du att lita på ditt personliga intryck, men det finns också effektiva sätt att säkerställa din egen bedömning.

Tydligt kontrakt utan dolda avgifter

Den andra delen av ett bra samarbete är vad som vanligtvis specificeras i ditt kontrakt. Till vilken kostnad utförs tjänsten, vilka personer kommer du att arbeta med, hur många timmar kommer de att arbeta med dig samt vilka verktyg och digitala kanaler kommer att utnyttjas.

Vanligtvis är dessa saker enkla att jämföra, men undantag blir allt vanligare. Till exempel tillämpas ofta avgifter som ökar successivt med utgifterna för media eller så baseras avgiften på intäkter eller kostnader som utesluter vissa delar av en tjänst och istället föreslår en engångsavgift för dessa. Tyvärr kan det medföra att det är mycket svårt att jämföra erbjudanden från mediebyrå A med byrå B även på mätbara faktorer.

Tydlig leverans

Den tredje delen vi identifierat ligger någonstans mellan de två första och även den förvirring som kan uppstå kring digital marknadsföring. Det kan finnas betydande skillnader när det gäller termer som omfattning, förbättringslöften och viktigast av allt; optimeringen. Det finns stor risk att köparen saknar expertis eller erfarenhet för att utvärdera vad som presenteras som en bra tjänst. Alltför ofta presenteras det optimeringsprocesser som är tomma skal och det är viktigt att du identifierar dessa innan du godkänner att köpa dem. Den omfattande användningen av förkortningar och konstant användande av nya kreativa termer som används i den digitala industrin gör det inte heller lättare att förstå vad som faktiskt menas.

Anegy har, som oberoende konsult, 12 års erfarenhet av att arbeta med andra digitala leverantörer. Vi är experter inom SEO, SEM, analys och implementering. Framförallt har vi jobbat som kravställare till en mängd digitala mediabyråer. Baserat på vår erfarenhet har vi utvecklat en grundlig urvalsprocess som undviker ovanstående fallgropar inom alla tre delar.

Börjar du funderar på att byta byrå, eller bara utforska möjligheten? Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att få den bäst lämpade partnern och avtalet för just er verksamhet.

Vill du ha en gratis guide i
tracking med GTM?

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en guide med våra bästa tips. 

Nyhet! Webinars

Läs mer och boka kommande tillfällen!

BEST BLOG 2020

Blog of the year - Anegy.se. Young Marketing Professional of the year, Sabine Ljunggren.