TILLVAL: UTBILDNING

Vill du höja kompetensen hos ditt team?

Som ett tillval till våra uppdrag kan vi utbilda ditt team inom de områden vi hanterar. Utbildningarna är ofta uppdelade i 3 delar:

  • Teoretisk utbildning inom området
  • Praktisk utbildning i systemen
  • Upplärning inom framtagna arbetsprocesser och verktyg

Utbildningarna är alltid anpassade efter just ditt behov och är flexibla.

Målet med utbildningarna är att höja den interna kompetensen och säkra överlämningar för ökat resultat.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Behöver du hjälp med rekrytering av digitala specialister eller experter?