DIGITAL VIKARIE

Behöver du en vikarie eller tillfällig ersättare i ditt team?

Vi har många duktiga digitala experter och specialister med säkerställd kompetens inom digital marknadsföring som kan stärka upp ditt team och minska det glapp som kan uppstå vid exempelvis föräldraledighet och sjukskrivningar.

Vi har konsulter med olika specialistområden och kan täcka upp i stort sätt samtliga roller på en digital avdelning, exempelvis:

 • Kommunikatör
 • Kampanjansvarig
 • Sökspecialist
 • Webbmaster
 • Webbanalytiker
 • Projektledare
 • Med mera

Lösningen är flexibel i såväl arbetsuppgifter och omfattning.

Det här får du:

 • Säkerställd digital kompetens
 • Minskat glapp i teamet
 • Flexibel lösning
 • Snabb uppstart
 • Tillgång till Anegys kollektiva kompetens och erfarenhet

Så här arbetar vi:

 • Uppstart där ansvar specificeras och överlämning säkras
 • Analys av arbetsprocesser och resultat genomförs
 • Mål och delmål att arbeta mot definieras
 • Möjliga processförbättringar diskuteras
 • Planering och prioritering av arbetet sker både initialt samt agilt
 • Avstämning kring resultat sker löpande

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Läs mer om hur Telia stärkte sitt team med digital kompetens från oss och förbättrade sina resultat.

Behöver du stärka ditt team med digital spetskompetens?