DIGITAL ONBOARDING

Behöver du hjälp igång vid en digital satsning?

Vi har experter som kan hjälpa dig att komma igång vid digitala satsningar; exempelvis när du ville eller har investerat i ett marketing cloud system, ett programmatiskt annonseringssystem (DSP) eller ett epostmarknadsföringssystem.

Vi är helt systemoberoende och anpassar lösningarna efter ditt behov och din situation.

Det här får du:

 • Expertkompetens inom det nya fältet
 • Snabb och effektiv uppstart
 • Snabbare ROI på digitala investeringar
 • Dokumenterade arbetsprocesser
 • Kunskapslyft inom organisationen

Så här arbetar vi:

 • Analys av tidigare resultat och nuläge
 • Utveckling av strategi
 • Sätta mål och KPI:er
 • Säkra den tekniska uppsättningen
 • Kalibrering och optimering av systemet under uppstartsfasen
 • Utveckling och dokumentation av arbetsprocesser
 • Kunskapsöverföring och överlämning till övriga teamet

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Behöver du en kickstart för att komma igång med din digitala marknadsföring?